The Schwerer Gustav ဆိုတဲ့ ဒီလက္နက္ႀကီးဟာ နာဇီတုိ႔တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ်ထဲက အႀကီးဆုံး အစြမ္းအထက္ဆုံး အေျမွာက္လက္နက္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ႀကီး ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္က ကမာၻေက်ာ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ Krupp က […]