ပထမကမၻာစစ္သည္ ၁၉၁၄ မွ ၁၉၁၈ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာ စစ္ပြဲမ်ိဳး သမိုင္းတြင္ တစ္ခါမွ မျဖစ္ဖူးေသာေၾကာင့္ မဟာစစ္ပြဲႀကီး (Great war) ဟုေခၚဆိုခဲ့သည္။ […]

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းက နာဇီတုိ႔ ေႀကာက္လန္႔ခဲ့ရတဲ့ ဆုိဗီယက္ အမ်ဳိးသမီး Fighter Pilot အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေႀကာက္ လန္႔သလဲ ဆုိ သူတုိ႔ထဲက ေလယာဥ္တစ္စီးကုိ ပစ္ခ်ႏုိင္သူတုိင္းကုိ […]