ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနကာ ျမင္ကြင္းမွေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရျခင္းကို လူအမ်ားက အလြန္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေရေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနခဲ့သည့္ ယင္းေရျမဳပ္ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတအလင္း) ထာ၀ရဘုရားသခင္က ကမၻာႀကီးကို ေရခ်ိဳးခန္းႀကီးတစ္ခုဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤကမၻာေျမျပင္ ေပၚတြင္ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနၾက သည့္ လူသားမ်ားကို ကမၻာႀကီးတြင္ေပါက္ေနသည့္ […]

ေရးသားသူ – ကိုဇင္္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတြင္ နာဇီဂ်ာမန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဥေရာပတိုက္ အေနာက္ေျမာက္ျခမ္းကုိ မဟာမိတ္တို႔က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရန္ […]