ေရးသားသူ – TMK (သမန္းက်ား) ရတနာပံုေန ့စဥ္။ အေနာက္ဥေရာပတိုက္မွာ နယ္သာလန္နိုင္ငံရွိပါတယ္။ နယ္သာလန္မွာ ျပည္နယ္ေပါင္း ၁၂ ခု ရွိပါတယ္။ ( ဒါေပမယ့္ […]

ဟန္ေဂရီ သမၼတႏိုင္ငံ သည္ ဥေရာပ အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ပန္ႏိုနီယမ္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ၊ […]

လက္ရွိကမာၻေပၚမွာေခတ္အမီဆံုးနဲ႔အလ်ိဳ႔ဝွက္ဆံုးေသာ ေလယာဥ္အျဖစ္ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ စီနင္းလို္က္ပါေလ့ ရွိတဲ့ Air Force One ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻသိပၸံနဲ႔ နည္းပညာက႑ကို ဦးေဆာင္ ေနတဲ့ […]

ေရးသားသူ – ဟန္လင္းေအာင္ (Messenger News) ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ကာ ေရလႊမ္းခံ ရၿပီး မၾကာမီ ႏွစ္ပိုင္းမ်ား အတြင္း […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ဂိုဏ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၾကရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည့္တိုင္ မသမာမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို […]

နီေပါႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ နီေပါ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာရွရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံသည္ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ […]