လက္ရွိကမာၻေပၚမွာေခတ္အမီဆံုးနဲ႔အလ်ိဳ႔ဝွက္ဆံုးေသာ ေလယာဥ္အျဖစ္ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ စီနင္းလို္က္ပါေလ့ ရွိတဲ့ Air Force One ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻသိပၸံနဲ႔ နည္းပညာက႑ကို ဦးေဆာင္ ေနတဲ့ […]

ေရးသားသူ – ဟန္လင္းေအာင္ (Messenger News) ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ကာ ေရလႊမ္းခံ ရၿပီး မၾကာမီ ႏွစ္ပိုင္းမ်ား အတြင္း […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ဂိုဏ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၾကရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည့္တိုင္ မသမာမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို […]

နီေပါႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ နီေပါ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေတာင္အာရွရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံသည္ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ […]

မူရင္းေရးသားသူ – Dr.Aung လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီသည္ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ဖန္တီးေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။ ထိုပန္ခ်ီကားသည္ Oil on poplar […]

ေရးသားသူ –  ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အမ်ိဳးသားအလံသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႕ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္အေန အထားကို ေဖာ္ညႊန္းေနေပသည္။ႏိုင္ငံအလံမ်ားကို ရိုးရွင္းသည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္တိုင္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ […]