ေရးသားသူ – Academy Page အဂၤလန္နိင္ငံ ၊ အိုင္ယန္လန္နိင္င္ေၿမာက္ပိုင္းနွင့္တကမ ၻာလံုးရွိ ၿဗိတိသ်ွကိုလိုနီအားလံုးေပါင္းၿပီးၿဗိတိသ်ွအင္ပါယာဟုေခၚဆိုခဲ့သည္ ။ ထိုအင္ပါယာသည္ ၁၆ -ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ကာ၂၀-ရာစုအလယ္ ထိၾကာရွည္ခဲ့သည္။ အင္ပါယာ၏အၿမင့္ဆံုးအခ်ိန္သည္၁၉ […]

၁၃ ရာစုနဲ ့၁၄ ရာစုအတြင္းမွာ တည္ရွိခဲ့တဲ့ မြန္ဂိုအင္ပါယာကို လူ ့သမိုင္းမွာ အၾကီးမားဆုံး နယ္ေျမတစ္ဆက္တည္း အင္ပါယာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရပါတယ္။ အလယ္အာရွကေန စတင္ခဲ့တဲ့ […]

ေအာ့ဇဝစ္ အက်ဥ္းစခန္း သည္ နာဇီဂ်ာမနီတို႔၏ အက်ဥ္းစခန္း ႏွင့္ သုတ္သင္ေရးစခန္း ကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ပိုလန္ေဒသ အတြင္း နာဇီဂ်ာမနီတို႔မွ […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားတိုင္းနီးပါးက ေန႕စဥ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနသည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သေကၤတမ်ားသည္ စိတ္၀င္ စားဖြယ္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ သမိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ကိန္းမ်ားသည္ေရတြက္မႈအျဖစ္ […]

ေရးသားသူ – Academy Page အာရွ ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိက မွ အင္ပါယာမ်ားအေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစု သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အာဖရိကတြင္လည္း […]