ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းက နာဇီတုိ႔ ေႀကာက္လန္႔ခဲ့ရတဲ့ ဆုိဗီယက္ အမ်ဳိးသမီး Fighter Pilot အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေႀကာက္ လန္႔သလဲ ဆုိ သူတုိ႔ထဲက ေလယာဥ္တစ္စီးကုိ ပစ္ခ်ႏုိင္သူတုိင္းကုိ […]