တစ္ခ်ိန္က နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ TITANIC သေဘၤာၾကီးနစ္ျမဳပ္ျခင္းမွာ လူသိနည္းတဲ့ ေနာက္ကြယ္ကအေၾကာင္းရင္းေလးေတြပါ…။ ၂၀ရာစုႏွစ္ေစာပိုင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အရမ္းကိုေက်ာ္ၾကားတဲ့အမႈအခင္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ တေလာက စိတ္ကူးေပၚလာမိပါတယ္..။ ထိုအေၾကာင္းအရာကေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ပါပဲ။ တိုက္တန္းနစ္သေဘၤာၾကီး ဘာေၾကာင့္ျမဳပ္နစ္သြားရတာလဲ။ […]

တုိက္တန္းနစ္ ဇာတ္ကားကုိၾကည့္မိသူမ်ားဟာ မင္းသား လီယုိနာဒုိ နဲ႔ မင္းသမီး ကိတ္၀င္းစလက္တုိ႔ရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို မွတ္မိေနၾကမွာပါ။ အျပင္မွာ တကယ္နစ္ျမဳပ္ခဲ့တဲ့ တုိက္တန္းနစ္သေဘၤာေပၚမွာလည္း လူသိနည္းတဲ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု […]