ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ၁။ ေရညစ္တစ္စက္ေၾကာင့္ ေရၾကည္တစ္ခြက္ ညစ္ပတ္သြားတယ္။ ေရၾကည္တစ္စက္ေၾကာင့္ ေရညစ္တစ္ခြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကည္လင္လာမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ […]

တစ္ခါက ပညာရွိႀကီး ကာလီဒါသကို ဘုရင္မင္းႀကီးက ေမးတယ္။ “ကာလီဒါသ ငါ့တိုင္းျပည္မွာ မ်က္စိျမင္ေသာသူမ်ားနဲ႔ မျမင္ေသာသူမ်ား အဘယ္သူကပိုမ်ားသနည္း” ဒီေတာ့ ကာလီဒါသက “မွန္လွပါ မျမင္ေသာသူက ပိုမ်ားပါတယ္ […]

လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္ မီလ္ခေရာ့(ဖ)စားေသာက္ဆိုင္၏ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနသည္။ စားေသာက္ဆိုင္က တိုရြန္တိုၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ တစ္နာရီခရီးေလာက္မွာရွိေနသည္။ ထင္းရွဴးပင္မ်ားၾကားမွာ ပုန္းလွ်ဳိးတည္ရွိသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာကေလး။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သံုးေလးေပအကြာေလာက္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေမာတေကာႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ေနသံတစ္ခု […]