ေရးသားသူ – Estherkying ၂၀၁၂ႏွစ္စက္တင္ဘာလ၃ရက္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးဂ်ာစီၿပည္နယ္မွာေနတဲ့ အိုင္ယာလန္လူမ်ိဳး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား Mr.James ၇၂ႏွစ္ဟာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ဘဝတပါးကိုေၿပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ေမြးေန႔ၿဖစ္တဲ့ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ေၿမး […]

တစ္ခါက ကေလးေလးတစ္ေယာက္ဟာ အေဖလုပ္သူကို ေမးခြန္းေလးတစ္ခု ေမးတယ္။ “ေလာကမွာ လူဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသလဲ” တဲ့။ အၿမဲတမ္း ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေမးတတ္တဲ့ ကေလးေလးကို ၾကည့္ရင္း အေဖ […]