ဘယ္ေလာက္ပဲကံေကာင္းေကာင္း ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္မက္ေတြ လက္ေတြ႕ၿဖစ္ဖို႔ရန္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အိမ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာလဲ။ ၀၁. ဘယ္ေလာက္ပဲခက္ခဲပါေစ ကိုယ့္အတြက္ ကေတာ့ အခြင့္အေရးလို႔ ေတြးေစခ်င္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္မွာ […]

၁. ေငြေၾကးဆင္းရဲတာ သံုးစြဲစရာေငြအလံုအေလာက္မရွိျခင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မေကြ်းေမြးနိုင္ျခင္း မိသားစုကို မေကြ်းေမြးနိုင္ျခင္း ။ ၂.အခ်ိန္ဆင္းရဲတာ ဘဝကိုအသံုးခ်ဖို႔ အခ်ိန္မရွိတာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့အရာလုပ္ဖို့အတြက္ အခ်ိန္မရွိတာ ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္းပိုက္ဆံရွိေပမဲ့အခ်ိန္မရွိဘူး […]

၁။ အျခားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားျဖင့္ သင့္ဘဝကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳျခင္း အေရးႀကီးတာက တျခားသူေတြ ဘယ္လုိထင္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ကိုယ္သင္ ဘယ္လိုထင္တယ္ဆိုတာကသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္ကိုယ္တိုင္အတြက္၊ သင့္ဘယအတြက္ […]