ေရးသားသူ – Sayar Aung Ko Latt ဟားဗတ္တကၠသိုုလ္က သုုေတသန တစ္ခုုျပဳခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကိုု က်ရံူးေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းတရားမ်ားဟာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။ […]

ေရးသားသူ – သီဟ(SFJ Strategy First Journal) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ဖို႔ ဦးစားေပးတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူက လူေတြကို ဦးစားေပးတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းေတြက လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကိုဦးစားေပးတယ္။ တီထြင္မႈ […]

ေရးသားသူ – NayAung (မွတ္စုၾကမ္း) ၁- အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္မႈ ဂ်ပန္ေတြဟာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္တဲ့ေနရာမွာ (၂)ေယာက္မရွိဘူးေျပာရေလာက္ေအာင္ကို အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ […]

ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ေဟာင္ေကာင္သူေ႒းႀကီး လီကာရွင္းက ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုုမွာ ဒီလိုုေျပာသြားပါတယ္။ သင္ဘာလိုု႔ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ။ သင္ေရစုုန္ေမ်ာေနတယ္။ အႏူတ္လကၡဏာ ေဆာင္တဲ့လူေတြနဲ႔ […]

ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ထီးမပါတဲ့ကေလး ဟုုတ္ပါတယ္။ ထီးမပါတဲ့ကေလးဟာ မိုုးထဲေလထဲမွာ ပိုုအေျပးျမန္တတ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လိုုက္ပါတယ္။ ေခ်းယူလာတဲ့ ၄၅၃၃ […]

ေရးသားသူ – ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ အေဖက မူးယစ္ေဆးစြဲေနတယ္။ အေမက်ေတာ့ မ်က္မျမင္တေယာက္ျဖစ္သလို အရက္လည္းစြဲေနတယ္။ ေနာက္ေတာ့ AIDS ေရာဂါပါ ရလာတယ္။ အေမက မ်က္စိမျမင္လို႔ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ […]