တစ္ခါက ပညာရွိႀကီး ကာလီဒါသကို ဘုရင္မင္းႀကီးက ေမးတယ္။ “ကာလီဒါသ ငါ့တိုင္းျပည္မွာ မ်က္စိျမင္ေသာသူမ်ားနဲ႔ မျမင္ေသာသူမ်ား အဘယ္သူကပိုမ်ားသနည္း” ဒီေတာ့ ကာလီဒါသက “မွန္လွပါ မျမင္ေသာသူက ပိုမ်ားပါတယ္ […]

မူရင္းေရးသားသူ – ေရွးအခါကအေၾကာင္းေတြးမိသမ်ွ ေငြေတာင္ျပည္လို့ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ အရင္ဆုံးေျပးျမင္မိမွာ ကိုယ့္ရဲ႔ခ်စ္သူ ေငြေတာင္ျပည္ျပန္သြား ဇာတ္ထဲမွာေတာ့ မင္းသားေလးငို ဒီအခန္းဟာ အလြမ္းဆုံးေပါ့ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းစာသားကိုပါ။ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ေငြေတာင္ျပည္က […]