ဒီျဖစ္ရပ္ႀကီးသည္ ရာဇ၀င္အဆက္ဆက္ မည္သည့္မင္းလက္ထက္ကမွ မႀကဳံဖူးေသာ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ မွတ္မိေသးသူ တခ်ဳိ႕ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းလူ အမ်ားစု သိရွိေတာ့မွာမဟုတ္ေခ်။ ေရႊတိဂုံေစတီႀကီး မီးခခံခဲ့ရျခင္းကုိ ေနာက္ပုိင္းလူမ်ား […]

ေသခါနီးေရာက္ေနသည့္ သတၱ၀ါသည္ မိမိၿပဳထားေသာ ေကာင္းမႈကံ၊ မေကာင္းမႈကံ တစ္ခုခုကို ၿဖစ္ေစ၊ ထုိကံကိုၿပဳစဥ္က ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အာရံုကိုၿဖစ္ေစ၊ ၿဖစ္ရမည့္ ေနာင္ဘ၀က အေၿခအေနကိုၿဖစ္ေစ ထင္ၿမင္စြဲလမ္းလ်က္ရိွေန၏။ထိုအာရံုကို အလုိမရိွေသာ္လည္း […]