ႏုိင္ဂ်ာျမစ္သည္ အာဖရိကတုိက္ အေနာက္ပုိင္းရွိျမစ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ပင္လယ္မွ မုိင္ ၁၅၀ခန္႔မွ်သာေ၀းေသာ ဂီနီႏုိင္ငံရွိ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီးေသာ္ ပထမဦးစာ၌ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သုိ႔လည္ေကာင္း ၊ ထုိ႔ေနာက္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္သုိ႔လည္ေကာင္း စီးဆင္း၍ ဂီနီနယ္မွ […]

ေရးသားသူ – Academy Page ကြန္ဂိုၿမစ္ သည္ ၂၇၁၈ -မိုင္ ရွည္လွ်ားၿပီး အာဖရိကတိုက္အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္ ။ အာဖရိကတိုက္တြင္ ဒုတိယအရွည္ဆံုးၿမစ္ၿဖစ္ကာ ၿမစ္၀ွမ္းဧရိယာသည္ […]

မဲေခါင္ျမစ္သည္ အာရွတိုက္တြင္ စီးဆင္းေသာ ျမစ္ႀကီး တစ္သြယ္ ျဖစ္သည္။ မိုင္ေပါင္း ၂၇၀၃မုိင္ ရွိ၍အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အရွည္ဆုံးျမစ္ျဖစ္သည့္ မဲေခါင္ျမစ္သည္ တိဗက္ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္ဖ်ား […]

ခ်င္းတြင္းျမစ္(Chindwin River)သည္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အႀကီးဆုံးေသာ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္သည္။ သလႅာဝတီျမစ္ ဟုလည္း ျမန္မာစာေပတြင္ ေရးသားသည္။ ျမစ္သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးရွိ ပတ္ကြိဳင္ေတာင္တန္းႏွင့္ ကူးမြန္ေတာင္တန္းမ်ားမွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံ၍ စီးဆင္းလာသည္။ […]

ေရးသားသူ – Academy Page Colorado ၿမစ္သည္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု အေနာက္ေတာင္ဖက္ ႏွင့္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ အေနာက္ေၿမာက္ဖက္ေဒသကိုၿဖတ္ေက်ာ္ကာ ကယ္လီဖိုးနီးယားပင္လယ္ေကြ ့ထဲသို ့စီး၀င္သည္ ။ […]

Cover Photo : ဆရာ ဗန္းေမာ္သိန္းေဖ ေ႐ႊလီျမစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္နမ့္ေမာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၏ ေ႐ြ႕လိက်န္း ဟုေခၚၾကသည္။ ျမစ္၏အစပိုင္းေနရာအခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအျဖစ္ စီးဆင္းသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ […]