ကမာၻေပၚမွာ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားေတြ အေလးအနက္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကရတဲ့ အထင္ကရ အံ့ဖြယ္ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ ရွိေနပါတယ္။ အီဂ်စ္က ပိရမစ္ႀကီးေတြလုိ ေရွးေဟာင္း ဂူသခ်ႋဳင္းႀကီးေတြက အစျပဳလို႔ […]

လူသားေတြဟာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ကမာၻေနရာအခ်ိဳ႕မွာေတာင္ အေျခ ခ်ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အလြန္ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ကႏာၱရေဒသျဖစ္တဲ့အျပင္ ေသာက္သံုးေရအလြန္ရွားပါးတဲ့ Himalayas ေတာင္တန္းေတြမွာလည္း ေနထိုင္သူ ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ လူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ ကၽြန္းေတြ၊ […]