ေရပတ္လည္၀ုိင္းလွ်က္ရွိေသာ ကုန္းေျမကုိ ကြ်န္းဟုဆုိလွ်င္ အဖရုိယူေရရွား(အာရွ+ဥေရာပ+အာဖရိက) ၊ အေမရိက(ေျမာက္+ေတာင္အေမရိက) ၊ အႏာၱတိက ႏွင့္ ၾသစေၾတးလွ်တုိ႔ကုိလည္း ကြ်န္းဟု ဆုိရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကုိ တုိက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ […]

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႕ေတာင္ဖက္ မုိ္င္-၂၀ အကြာရွိ ဇြဲကပင္ေတာင္တန္း၏ ေတာင္ဖက္အစြန္ဆုံးတြင္ ထန္႔ကမာ့ခမိုက္ – ဆဒၵန္လုိက္ဂူေတာ္ရွိသည္။ ေကာ့မူးတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာ့၀ါးဆူးရြာႏွင့္နီးသည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္ အေရွ႕ဖက္ကားလမ္း အိႏၵဳရြာမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ဇြဲကပင္အေနာက္ဖက္ […]

အိမ္ျဖဴေတာ္ဟာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာ မၾကာခဏ ပါေလ့ရွိတာကုိ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးတခ်ဳိ႕ကို သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အျဖစ္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ […]

ေရးသားသူ – Academy Page နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကမ ၻာၿခမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကၽြန္းႏုိင္ငံၿဖစ္သည္ ။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေတာင္ဖက္ ရွိ ကၽြန္းစုမ်ား၏ တစိတ္တေဒသ ၿဖစ္ၿပီး […]

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမလာရ ဆုိေတာ့ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြလာလုိ႔ရတယ္ လုိ႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ ဘယ္အမ်ုိးသမီးမွလာခြင့္မရွိတဲ့ ကြ်န္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြ်န္းနာမည္ကေတာ့ အုိကီႏုိရွီးမား (Okinoshima ) ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းက အဓိကကြ်န္းႀကီးတစ္ကြ်န္းျဖစ္တဲ့ […]