အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ သမၼတျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ခ္်ဝါရွင္တန္ မွလြဲလၽွင္ အႀကီးျမတ္ဆုံး၊ အေလးစားခံထိုက္ဆုံးေသာ သမၼတကို ျပပါဆိုလၽွင္ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္းသာ ရွိေတာ့သည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ ကို […]

၁၉၄၆.ခု စက္တင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ ့့့႕၏ ေကာင္းကင္သည္ မုိးရိပ္တိမ္လိပ္မ်ား ကင္းစင္လွ်က္ ၾကည္လင္ေတာက္ပေနေလသည္၊။ ဗဟန္းလမ္းအတုိင္း တိရစာၦန္ရုံေဘးမွ အလံျပဘုရားလမ္း အတုိင္း..တအားေျပးေနေသာ […]

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန အဖ ဦးယုဆြမ္း၊ အမိ ေဒၚၾကင္ၿမိဳင္တို႔မွ ၁၉၃၇ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ခင္ယုေမကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အနက္ ခင္ယုေမမွာ သမီးႀကီး […]

ဆာအိုက္ဆက္ နယူတန္ (Sir Isaac Newton) (၁၆၄၃ ဇႏၷဝါရီလ ၄ – ၁၇၂၇ မတ္လ ၃၁) သည္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႐ူပေဗဒပညာရွင္၊ […]

ေသခါနီးေရာက္ေနသည့္ သတၱ၀ါသည္ မိမိၿပဳထားေသာ ေကာင္းမႈကံ၊ မေကာင္းမႈကံ တစ္ခုခုကို ၿဖစ္ေစ၊ ထုိကံကိုၿပဳစဥ္က ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အာရံုကိုၿဖစ္ေစ၊ ၿဖစ္ရမည့္ ေနာင္ဘ၀က အေၿခအေနကိုၿဖစ္ေစ ထင္ၿမင္စြဲလမ္းလ်က္ရိွေန၏။ထိုအာရံုကို အလုိမရိွေသာ္လည္း […]