စာရုိက္တင္ေပးသူ – Ko Kyaw Min Htwe ပိုလန္ႏိုင္ငံသား နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ႀကီး နီကိုလာ့စ္ေကာ္ပါးနိကပ္စ္ ကို ပိုလန္ (Poland) ႏုိင္ငံ ဗစ္က်ဴလာ (Vistula) […]

ပုံကိုၾကည့္ၿပီး သူမရဲ႕အသက္ဟာ ၈၂ႏွစ္ ဆုိတာကုိ မယုံဘူးျဖစ္သြားပါသလား။ မယုံမရွိပါနဲ႔ Ernestine Shepherd လုိ႔ ဂုိဂဲမွာရုိက္ရွာရင္ သူမရဲ႕အသက္ဟာ ၈၂ႏွစ္ရွိေၾကာင္း Wiki မွာေဖာ္ျပထားတာကုိေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆုံး ကာယဗလမယ္အျဖစ္ […]

စကၠဴတီထြင္တာမ်ား ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလုိ႔လဲဟု ထင္ၾကလိမ့္မည္။ စကၠဴသည္ ေခတ္မ်ားစနစ္မ်ား ပညာရပ္မ်ား တုိးတက္ျပန္႔ပြားခဲ့ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္ေနသည့္အရာပင္ျဖစ္သည္။ စကၠဴမေပၚခင္က ပိတ္ ၊ ဖ်င္ ၊ ေပ ၊ ပုရပုိဒ္ စသည္ျဖင့္ […]

ၿမန္မာႏုိင္ငံကုိ နယ္ခ်ဲ႔တုိ႔သိမ္းပုိက္စဥ္ ဆုေငြထုတ္ခံရသူ ၃ ဦး ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ဆရာစံ ႏွင္႔ ဗုိလ္စံဖဲ တုိ႔ၿဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ ပထမဆုံး ဆုေငြထုတ္ခံရသူမွာ ဗုိလ္စံဖဲျဖစ္သည္။ ၿမန္မာၿပည္သူေတြ […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ ကမာၻ႔သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးကို အုပ္စုိးခဲ့သူမ်ားသည္ ဘုရင္မ်ား၊ ဧကရာဇ္မ်ား၊ စစ္သူရဲမ်ာ၊ သမၼတမ်ား စသည္ျဖင့္ အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိတို႕နယ္ေျမမ်ားက ိုဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စိုးသူမ်ားသည္ […]

ဂုတင္ဘတ္ကို စာေပေလာကရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ဒီလုိေခၚၾကလုိ႔ သူဟာ စာေပပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပဲ သာမန္ပန္းပဲဆရာ တီထြင္သူတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုစာေပေလာကရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္လုိ႔ ေခၚတာက သူ႔ေၾကာင့္ စာေပေလာက ႀကီးက အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ တုိးတက္သြားခဲ့လုိ႔ျဖစ္တယ္။ သူမတုိင္ခင္က ပုံႏွိပ္စက္တီထြင္သူေတြမ်ားစြာ […]