သၽွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး (ရခိုင္အေခၚ သၽွိဳက္ေသာင္းဘုရား) ရခိုင္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေခၚ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တစ္မိုင္ခန္႔အကြာ အေရွ႕႐ိုးမေတာင္ႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေစာင္းရွိ ဘိုးေခါင္ေတာင္ တြင္ ရွစ္ေသာင္းဘုရား […]

ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘြဲ႔ခံ ေနာင္ေတာ္ေစတီ ၊ ညီေတာ္ေစတီ ႏွင့္ မယ္ေတာ္ေစတီတုိ႔မွာ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ အေရွကဘက္ကမ္းတြင္ က်ိန္း၀ပ္တည္ရွိေလသည္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္သမိုင္း၀င္ေစတီမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္ငူ-သံေတာင္ ႀကီးသြား ကားလမ္း၌ […]

ဖေလးဘုရား (ေခၚ) ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္မတ္ေကာ္ေစတီေတာ္ျမတ္သည္ ပဲခူးတုိင္း ၊ က၀ျမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃ မိုင္ ၅ ဖာလံုအကြာ ၊ အုန္းႏွဲ-က၀ကား လမ္းေျမာက္ဘက္ […]