နာဆာ ဆုိတာ အမ်ဳိးသား အကာသႏွင့္ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန(National Aeronautics and Space Administration, NASA) ကို အတုိေကာက္ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အစုိးရပုိင္ အကာသေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး […]

မင္းရဲေက်ာ္စြာ ဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ ယေန႔ထိတုိင္ အမ်ားစု သိေနၾကဆဲျဖစ္မွာပါ။ ဘုရင္မျဖစ္ေသာ္ျငား ဘုရင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူပါ။ ရာဇ၀င္မွာေတာ့ မင္းရဲေက်ာ္စြာဟာ ရာဇာဓိရာဇ္ရဲ႕သား ေဗာေလာက်န္းေဒါ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ […]

ဦးညြန္႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာတစ္ဦးအၿဖစ္သာမက အာရွတိုက္သား တစ္ဦးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ အစည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထဲမွ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္ရာထူးကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႀကီး […]

သီေပါမင္း နတ္ရြာစံေတာ့ စုဖုရားလတ္ဟာ ရန္ကုန္ကုိ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ကုိယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္းလမ္း အမွတ္ ၂၄ ေနအိမ္မွာ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ မိဖုရားႀကီးေနထိုင္ရာအိမ္ကုိ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွာ ဗႏၶဳလသတင္းစာ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ […]