ေရးသားသူ – Tuta Manaw May ဓာတ္ပုံ –  Tuta Manaw May သင္ ေရႊတိဂံု ဘုရားေရာက္ျဖစ္ၿပီး သတိထားမိခ်င္မွ ထားမိမဲ့ အရာေလးေတြကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ […]

ပုံေတြကို ကုိရန္ေနာင္စုိး ဆီကေန ယူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ စတုတၳသားေတာ္ ဗဒုံမင္း (ဘိုးေတာ္ဘုရား) သည္ ၁၇၈၂-ခုႏွစ္တြင္ ထီးနန္းရေသာအခါ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ေသြးေဆးကန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ […]

ေရးသားသူ – ေမာင္ေအာင္ဝင္းမန္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၈၂၄ခုႏွစ္ ဘႀကီး ေတာ္မင္းလက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ပုဂံမင္းလက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၈၅ခုႏွစ္ သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ […]

ေရးသားသူ – ျပည္ထူးစံ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ သာသနာေတာ္သည္ ေနေရာင္ လေရာင္ပမာထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းကို (အုန္းပြင့္ပန္းခိုင္ တလိႈင္လိႈင္) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ွိ ဘုရားပုထိုးေစတီေပါင္း (၁၅၅၂) ဆူ (ဝါဝါဝင္းဝင္း ျမစ္ကိုဆင္း) ဟူေသာ […]