ထုိေန႔နံနက္ကား ေဆာင္းအကူး ေလရူးမႈံၾကြ တေပါင္းလတည္းဟူေသာ ဗမာ့ျပကၡဒိန္ အရ ေနာက္ဆုံးလ၏ ဆန္းစ တရက္ေန႔ နံနက္ ေစာေစာအာရုဏ္တက္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္၏။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီး အေရွ႕အေနာက္ေျပး၍ အိမ္တတန္းႏွင့္ […]

ဒီတစ္ခါေတာ့ အမွန္တရားအတြက္ မည္သူမ်က္ႏွာမွ မေထာက္သူ ၊ ဥပေဒအထက္မွာ ဘုရင္ကုိပင္မထားသူ ပခန္းမင္းႀကီး ဦးရန္ေ၀း အေႀကာင္းေဖာ္ၿပခ်င္ပါတယ္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မွာ၀န္ႀကီး ရွစ္ပါးရွိပါတယ္။ ဒီအထဲက အဓိက၀န္ႀကီးကေတာ့ […]

ေရးသားသူ – Ko Waihin Thu Ye ျပည္ပတရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဆုံး ေလယာဥ္ခ်င္း ေ၀ဟင္စီးခ်င္းထုိးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလသူရဲ သုံးဦး က်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္ျဖဴမ်ား၏ ေလယာဥ္ […]

တေန႔တြင္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းက ကြ်န္ေတာ့ကုိေခၚသၿဖင့္ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္း၏ရုံးခန္းသုိ႔ ဝင္သြားရ၏။ ထုိေန႔က ကြ်န္ေတာ္၏ တပ္စိပ္က တပ္ရင္းလုံးခ်ဳံေရး တာဝန္ယူၿပီး ကင္းေစာင့္ေနရသည္။ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းကုိ အေလးၿပဳၿပီး ရပ္ေနသည္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးကေၿပာသည္။ […]