ဆရာယုဒသန္ (သုိ႔) ေဒါက္တာ အဒိုနီရမ္ ဂ်ပ္ဆင္ (Adoniram Judson)သည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွေရာက္လာေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။ ယုဒသန္ ဟူေသာအမည္မွာ ျမန္မာတုိ႔က […]

တြံေတးသိန္းတန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အဆိုေတာ္၊ စာေရးဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ၊ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဇာတ္ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို သယ္ပိုးခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ […]

ေရးသားသူ – ေဒါက္တာမင္းေဆြ ဟိုေရွးယခင္ကပင္ မႏၲေလးေတာင္ေပၚ မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကို ဒီေနရာမွာ တည္ရစ္လိမ့္မယ္ လို႔ျ မတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူဟန္ သစ္သားနဲ႔ ထုလုပ္ထားတဲ့ ဗ်ာဒိတ္ေပး […]

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးဆာဘြဲ႕ရသူမွာ ေမာင္ခင္ ျဖစ္သည္။ ဆာေမာင္ခင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ရပ္ ေျမပိုင္ရွင္ အမႈထမ္းေကာင္းတံဆိပ္ေတာ္ရမင္း ဦးဘိုးေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚၾကာႏွင္းတို႔မွ ခရစ္ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ […]

ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ တခုလုံးကို အဂၤလိပ္တို႔ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ လိုက္ၿပီး […]