ေရးသားသူ – ကိုေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ထ႐ံုလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရဝမ္လူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးအႏြယ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထ႐ံုလူမ်ဳိး တို႔သည္ မူလထ႐ုံျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔မွ ထ႐ံုလူမ်ဳိး ေလးငါးဆက္ခန္႔ကာလက […]

ေရးသားသူ – မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) နာဂလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂေတာင္တန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ နာဂလူမ်ဳိးသည္ တစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။ […]

(ဦးသန္႔အေရးအခင္း နာမည္ပဲၾကားဖူးတယ္ ေသခ်ာမသိေသးဘူး ဆုိတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ ေ၀မွ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္) ဦးသန္႔ အေရးအခင္း ဆိုသည္မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ […]

ယေန႔ထိတိုင္ လူအမ်ားမေမ့ၾကေသးသည့္ သတင္းစာဆရာဟု ဆိုပါလၽွင္ ဦးခ်စ္ေမာင္ကိုပင္ျပရေပမည္။ ၁၉၃၀ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝိုက္မွစ၍ ယုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္သူ ၊ တည္ၾကည္သူ ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သူအျဖစ္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္သတင္းစဥ္ ကို ဦးစီးထုတ္ေဝခဲ့သျဖင့္ […]

ဝံသာႏု သမိုင္းကို ျပဳစုလၽွင္ ခ်န္လွပ္ထား၍ မျဖစ္ေသာ၊ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး သမိုင္းကို ေရးလၽွင္လည္း အဓိက ေနရာတြင္ ရွိေနေသာ သခင္မႀကီး ေဒၚသိန္းတင္သည္  ႏိုင္ငံေရး […]