တရုတ္ဒ႑ာရီပုံျပင္တခ်ဳိ႕မွာ ေတာင္ႀကီးႏွစ္ေတာင္ကုိ ေရြ႕ခဲ့တဲ့ မိသားစုအေၾကာင္းကုိ ၾကားဖူးဖတ္ဖူးၾကမွာပါ။ သူတုိ႔လုိပဲ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္လုံးကိုမေရြ႕ႏုိင္ေပမယ့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္ကုိ ဖ်က္ၿပီးလမ္းေဖာက္ခဲ့တဲ့ အာဂလူသားတစ္ေယာက္ အျပင္ေလာကမွာ တကယ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံ Gehlaur […]