ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) ကမၻာေပၚတြင္ နည္းပညာအင္အား၊ ဓနအင္အား၊ လက္နက္အင္အားအႀကီးမားဆုံးျဖစ္သည့္ စူပါ ပါ၀ါအေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတမ်ားသာ စီးနင္းရသည့္ စီးေတာ္ေလယာဥ္ပ်ံ အဲဖို႕စ္၀မ္းကို စီးခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ […]

ေရးသားသူ – ခ်စ္ေဖ(ေတာင္တြင္းေျမ) Irrawady Burmese ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲကို အေမရိကန္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာဟာ တျခား ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လက္နက္စြမ္းရည္နဲ႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ […]

ေရးသားသူ – ကုိဇန္ ကမၻာတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေတာ္ဆုံး စစ္တပ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တည္ရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာင္ႏုိင္သူအၿပဳံးျဖင့္ ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ […]

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ရဲ႕ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ေမာ့ဆက္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကို အၿမဲတမ္း ေထာက္လွမ္းနားစြင့္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ ရန္သူမ်ားကလည္း အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို […]

မူရင္းေရးသားသူ – Academy Page ယူဂိုဆလပ္ စစ္ပြဲ ဆုိသည္မွာ ၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားအခ်ိန္က ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ နိင္ငံတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡၿဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်ိန္က […]