ေရးသားသူ – ကုိဇန္ ကမၻာတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေတာ္ဆုံး စစ္တပ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တည္ရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာင္ႏုိင္သူအၿပဳံးျဖင့္ ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ […]

ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ရဲ႕ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ေသာ ေမာ့ဆက္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကို အၿမဲတမ္း ေထာက္လွမ္းနားစြင့္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ ရန္သူမ်ားကလည္း အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို […]

မူရင္းေရးသားသူ – Academy Page ယူဂိုဆလပ္ စစ္ပြဲ ဆုိသည္မွာ ၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားအခ်ိန္က ယခင္ ယူဂိုဆလပ္ နိင္ငံတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡၿဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်ိန္က […]

ေရးသားသူ – Academy Page ဒုတိယ ကမ ၻာစစ္ အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ေဖေဖါ ္၀ါရီလအခ်ိန္က ျမန္မာနိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ၊ […]

Falklands War, Malvinas War,ေတာင္ပစိဖိတ္ပဋိပကၡလို႔လည္း သိၾကတဲ့ ေဖာက္ကလန္ စစ္ပြဲဟာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ကာလက ဥေရာပတိုက္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံနဲ႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္ အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံ တို႔အၾကား ရက္သတတၱပတ္(၁၀)ပတ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ […]

  • 1
  • 2