အခန္းေလးကက်ဥ္းေနရင္ ေနလို႕ထိုင္လို႕မေကာင္းသလို၊ သက္ေသာင့္သက္သာလည္းမရွိလွဘူးလို႕ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူေတြက ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခန္းေလးကက်ဥ္းေနတာကို က်ယ္သြားေအာင္လုပ္လို႕မရေပမယ့္ အၿမင္မွာၿဖင့္ အခန္းေလးကိုေနရာပိုထြက္လာေအာင္ ပိုက်ယ္လာေအာင္ လုပ္လုိ႕ရပါတယ္။ မ်က္စိအၿမင္ကိုလွည့္စားလိုက္တာပါ။ အခန္းက်ဥ္းေလးကေန အၿမင္မွာ […]

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲ၀င္ေနၾက အိမ္ရွင္မေတြျဖစ္ျဖစ္ တျခားသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္းလမ္းေလးေတြကို သိရင္ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ အက်ဳိးရွိေစမမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ ထမင္းအိုးကပ္သြားၿပီး တူးနံ႔နံလုိ႔ စိတ္ညစ္ေနရင္ ဒီနည္းေလးကို စမ္းၾကည္႔လုိက္ပါလား။ […]

သၾကားဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္စားေနတဲ့အစားအေသာက္ အမ်ားစုမွာ ပါေနတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖုိ႔ အျပင္သၾကားရဲ႕ အသုံး၀င္တဲ့ နည္းလမ္းအနည္းငယ္ကုိသာ လူအမ်ားစု သိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သၾကားမွာ အသုံး၀င္နည္းလမ္းေတြမ်ားစြာ […]

သၾကားဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္စားေနတဲ့အစားအေသာက္ အမ်ားစုမွာ ပါေနတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖုိ႔ အျပင္သၾကားရဲ႕ အသုံး၀င္တဲ့ နည္းလမ္းအနည္းငယ္ကုိသာ လူအမ်ားစု သိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သၾကားမွာ အသုံး၀င္နည္းလမ္းေတြမ်ားစြာ […]