ေရးသားသူ – ဇြန္ခိုင္ဦး (ေဆးဝါးတကၠသိုလ္) ပဒူေကာင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ကို မၾကာခဏၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒီအေကာင္ကုိက္လုိ႔ေသတဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း မၾကာခဏေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အေကာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္ကဆုိ ဒီအေကာင္အုပ္စုလုိက္ ၀ုိင္းကုိက္တာေၾကာင့္ […]