ေလဘာတီရုပ္ထုကုိေတာ့ အားလုံးနီးပါးေတြဖူးျမင္ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီေလဘာတီရုပ္ထုႀကီး နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကုိ သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ – ဒီေလဘာတီရုပ္ထု နဲ႔ ေလဘာတီရုပ္ထုႀကီးဟာ အေမရိကန္ […]