သိသူ မသိသူ  ၁။ အၾကင္သူသည္ မသိ။ မိမိသိေၾကာင္းကိုလည္း မသိ။ ထိုသူကား လူမိုက္တည္း။ ေ႐ွာင္ပါ။ ၂။ အၾကင္သူကား မသိ။ မိမိ မသိေၾကာင္းကိုကား […]

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) ပိုးဟပ္တို႕သည္ ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာသတၱ၀ါတို႕အသက္ရွင္လႈပ္ရွားေနစဥ္ကတည္းကပင္ ရွိ ေနခဲ့ၾကသည္။ ပိုးဟပ္တစ္ေကာင္သည္ အစာမစားဘဲ တစ္လခန္႕အထိ အသက္ရွင္ေနႏိုင္သည္။ ေရလုံး၀မေသာက္ဘဲ ႏွစ္ပတ္ခန္႕ အသက္မေသဘဲ […]

  ေလယာဥ္မေပၚခင္ ကေန လေပၚကုိ ေျခခ်ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၆၆ႏွစ္ပဲ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မွာ ရုိက္ညီေနာင္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ေလယာဥ္နဲ႔ ၅၉စကၠန္႔ပဲ ပ်ံႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၃၈ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ […]

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေတာင္လုိ႔ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ အားလုံးသိၾကမွာက ဖူဂ်ီေတာင္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အမွတ္သေကၤတတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီေတာင္ဟာ ပစိဖိတ္ကမ္းရုိးတန္းအနီးက ဟြန္ရႈးကြ်န္းမွာတည္ရွိၿပီး အျမင့္ ၃၇၇၆မီတာ(၁၂၃၈၉ေပ) ရွိၿပီး […]

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) ကမၻာေပၚတြင္ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ ကမၻာဦးတည္စမွပင္ ယေန႕တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသကဲ့ သို႕၊မယုံႏိုင္စရာအံ့ၾသဖြယ္အေၾကာင္းအခ်က္တို႕ကိုလည္းလူသားတို႕ကအျမဲရွာေဖြေတြ႕ရွိေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။လူသားအမ်ားစုတို႕သည္ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္မ်ားကိုစိတ္၀င္စားတတ္ၾကသျဖင့္အံ့ၾသဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႕ကိုစူးစမ္းေလ့ရွိၾကေပရာ၊ယင္းတို႕အနက္မွ ထင္ရွားေသာအံ့ဖြယ္အခ်က္ ၅၀ ကို တင္ျပလိုပါသည္။ ၁၊ မိုးႀကိဳးအပစ္ခံရေသာ […]

ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခ်င္း IQ ခ်င္း မတူညီႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္သစ္နည္းစနစ္မ်ားအရ ကေလးတစ္ဦးကို ပါရမီရွင္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေတာ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ဦးေႏွာက္၏ ဘယ္၊ ညာဆက္သြယ္မႈကိုသိထားပါ […]