ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးက ဘုရားသခင္ကို တရားစြဲဆိုဖူးသည္။ ဘုရားသခင္ ဟူသည္ ေနရပ္လိပ္စာ အတိအက် မရွိေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆို၍ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆိုကာ တရား႐ံုးက […]

ေဟာင္ေကာင္ သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း မေျပာင္းလဲဟုဆိုသည့္ ‘တျပည္ေထာင္ ႏွစ္စနစ္’ ႏိုင္ငံေရးမူအရ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရသည္ […]

မြန္ဂုိ ဆုိတာနဲ႔ တခ်ိန္က ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး နယ္ေျမတစ္ဆက္တည္း အင္ပါယာပုိင္ဆုိင္သူ စစ္ဘုရင္ႀကီး ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံ ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ […]

ဂ်ာမနီ ဆုိသည္ႏွင့္ ဟစ္တလာကုိ အရင္ဆုံးတန္းျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔ကို မီးေမႊးခဲ့ေသာ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သိၾကသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၁၃၇၈၄၇ စတုရန္းမုိင္ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေပါင္း ကိုးႏိုင္ငံရွိၿပီး […]