ေတာင္အေမရိကတိုက္ဟာ တိုက္ၾကီးခုႏွစ္တိုက္တြင္ စတုတၳေျမာက္အရြယ္အစားအၾကီးမားဆံုးတိုက္ျဖစ္ျပီး ပဥၥမေျမာက္လူဦးေရအမ်ားဆံုးတိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမုိင္ ၆.၉သန္းနီးပါးရွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္းေပါင္း ၄၂၀ေက်္ာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဘရာဇီး ၊ အာဂ်င္တီးနား ၊ ခ်ီလီ […]

ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံဟာ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းက ကၽြန္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရွးအရင္ကတည္းကေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရိွခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔တရားဝင္နာမည္ကေတာ့ ဆိုက္ပရပ္သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံဟာ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၃၇၅၂ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းျပီး ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕အေရွ႕ဘက္ ၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ […]

ႏုိင္ငံတကာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေန႔ျဖစ္တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စာရင္းကို  SDSN (Sustainable Development Solutions Network) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ […]

ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္အမည္မွာ ေပၚတူဂီသမၼတႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပတုိက္ကုန္းမႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဘက္အက်ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထဲက ေရွးအက်ဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အခုလက္ရွိဧရိယာအေနအထားအတုိင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔ကာလကတည္းက ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းက ၃၅၆၀၃ စတုရန္းမုိင္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္နဲ႔ ေတာင္ဘက္မွာ […]

Tuvalu နိုင္ငံကို ယခင္အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ Elllice ကၽြန္းေတြလို႔လူသိမ်ားၾကျပီး ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းမွာတည္ရွိတဲ့ Polynesia(ပိုလီနီရွန္း)ကၽြန္းနိုင္ငံေလး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Tuvaluရဲ့တရားဝင္နာမည္ကေတာ့ Tuvalu နိုင္ငံပဲျဖစ္ျပီး ရံုးသံုးဘာသာ စကားကေတာ့ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ Tuvalu […]