ဂ်ာမနီ ဆုိသည္ႏွင့္ ဟစ္တလာကုိ အရင္ဆုံးတန္းျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔ကို မီးေမႊးခဲ့ေသာ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သိၾကသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၁၃၇၈၄၇ စတုရန္းမုိင္ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေပါင္း ကိုးႏိုင္ငံရွိၿပီး […]

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္ရွိ၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စံနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးတခု ျဖစ္၏။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအၾကား၊ ေျမာက္ပင္လယ္ကမ္းေျခေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ ႏိုင္ငံ၏အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၅၇၆၅ […]

ဗီယက္နမ္ဆိုေသာ အမည္မွာ နမ္ဗီယက္ ဆိုေသာ အမည္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစကားလုံးအား ၂ရာစုတြင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ထ႐ူးမင္းဆက္လက္ထက္ မွ စတင္ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။ ဗီယက္ဆိုေသာ စကားလုံးမွာ […]

တိဗက္ျပည္သည္ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ ဟိမဝႏၲာႏွင့္ ကြန္းလြန္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအၾကား၊ အေနာက္ဘက္ ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအထိ ရွည္လ်ားေသာ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း ၁၆၀၀၀ […]

ဘူတန္ႏုိင္ငံကို ကမာၻ႔နံပါတ္ ၁ လို႔ဆုိလုိက္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ၁ တာလဲ၊ အင္အားႀကီးတဲ့ေနရာမွာလား ၊ နည္းပညာမွာလား ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ေနရာမွာလား စသျဖင့္ေမးမိၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘူတန္ႏုိင္ငံ […]