မြန္ဂုိ ဆုိတာနဲ႔ တခ်ိန္က ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး နယ္ေျမတစ္ဆက္တည္း အင္ပါယာပုိင္ဆုိင္သူ စစ္ဘုရင္ႀကီး ဂ်င္ဂ်စ္ခန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံ ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ မြန္ဂုိလီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ […]

ကမာၻမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးရွိတဲ့အနက္ အခ်မ္းသာဆုံး နဲ႔ အင္အားအႀကီးဆုံးကုိ ျပပါဆုိရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ေနာက္မွာေတာ့ တရုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ဂ်ာမဏီ […]

ဂ်ာမနီ ဆုိသည္ႏွင့္ ဟစ္တလာကုိ အရင္ဆုံးတန္းျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တို႔ကို မီးေမႊးခဲ့ေသာ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သိၾကသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၁၃၇၈၄၇ စတုရန္းမုိင္ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေပါင္း ကိုးႏိုင္ငံရွိၿပီး […]

ဗီယက္နမ္ဆိုေသာ အမည္မွာ နမ္ဗီယက္ ဆိုေသာ အမည္မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစကားလုံးအား ၂ရာစုတြင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ထ႐ူးမင္းဆက္လက္ထက္ မွ စတင္ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္။ ဗီယက္ဆိုေသာ စကားလုံးမွာ […]

တိဗက္ျပည္သည္ အာရွတိုက္ အလယ္ပိုင္း၊ ဟိမဝႏၲာႏွင့္ ကြန္းလြန္းေတာင္တန္းႀကီးမ်ားအၾကား၊ အေနာက္ဘက္ ျပည္နယ္မွ အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအထိ ရွည္လ်ားေသာ ကုန္းေျမျမင့္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပေပါင္း ၁၆၀၀၀ […]