ေရးသားသူ – Ko Kyaw Min Aung ေ႐ွးေခတ္ေရာမရဲ႕အင္ဂ်င္နီယာစြမ္းပကား အေၾကာင္းမေျပာခင္ တေခတ္တခါက ကမာၻမွာ အ႐ွည္ၾကာဆံုး စူပါပါဝါျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ေရာမရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း အက်ဥ္းမ်ွ တင္ျပပါရေစ။ […]

ပါရာေဂြးႏိုင္ငံသည္ လက္တင္အေမရိကဟုေခၚေသာ ေတာင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္သည့္ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေတာင္အေမရိက အလယ္ဗဟုိတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ အေမရိက၏ ႏွလုံးသားဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ […]

စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံသည္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ကၽြန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ၃ ပုံ ၁ ပုံကိုေနရာယူထားၿပီ: ေတာင္ဘက္တြင္ […]

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ဩစေၾတးလ် ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံဟု ေခၚေဝၚၿပီး ကမၻာ့ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အေသးဆုံးတိုက္ျဖစ္ေသာ ဩစေၾတးလ်တိုက္၊ တက္စေမးနီးယားကၽြန္းမႀကီး၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ကၽြန္းစုေပါင္းမ်ားစြာ […]

အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ (၁၈၆၁ – ၁၈၆၅) ကို ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲဟုလည္း ေခၚဆိုၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ […]

အဂၤလန္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေဝလႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္းေျမျခင္း ထိစပ္လ်က္ ရွိၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ […]