ေရးသားသူ – Academy Page အေရွ ့ေတာင္အာရွေဒသရွိလြတ္လပ္သည့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံၿဖစ္သည္ ။ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၉၁၄၃၀ – ရွိၿပီး ေတာေတာင္ထူထပ္ကာ မဲေခါင္ၿမစ္သည္ လာအိုႏုိင္ငံကိုၿဖတ္ေက်ာ္စီးဆင္းသြားသည္ […]

ေရးသားသူ – Academy Page နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကမ ၻာၿခမ္းတြင္တည္ရွိသည့္ ကၽြန္းႏုိင္ငံၿဖစ္သည္ ။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေတာင္ဖက္ ရွိ ကၽြန္းစုမ်ား၏ တစိတ္တေဒသ ၿဖစ္ၿပီး […]

ဆိုက္ပရပ္စ္ (Cyprus) ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ဆိုက္ပရပ္စ္သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ယူေရးရွန္းကၽြန္းႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တူရကီႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄ဝ အကြာ၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ […]

ေရးသားသူ – Academy Page မကၠဆီကိုျပည္ေထာင္စုကို မကၠဆီကိုႏိုင္ငံဟုသာ လူသိမ်ားၾကၿပီး ေျမာက္အေမရိကတြင္ ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ သမၼတႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ […]

မူရင္းေရးသားသူ – Ko Hla Soe Wai ဗီယက္နမ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ထုိင္ ငုယင္ တြင္ရွိေသာ ဆမ္ေဆာင္း အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရုံၾကီးတြင္ ဗီယက္နမ္ […]

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) ႏိုင္ငံေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္သူအာရပ္မ်ား၀ိုင္းရံေနသည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ မ်ားစြာေသာ ရန္သူ အင္အားမ်ား ကို ဂရုမမူဘဲ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ပင္လယ္နီ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခ […]