ေပၚတိုရီကိုဓနသဟာယႏိုင္ငံလို႔ သိၾကတဲ့ေပၚတိုရီကိုကြ်န္းဟာ ကာေရဘီယန္းပင္လယ္ထဲမွာတည္ရိွၿပီး အေမရိကန္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မီယာမီၿမဳိ႕ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၁၀၀၀ခန္႔အကြာအေ၀းမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၃၅၁၅ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေပမယ့္  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတဲ့ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ […]

၁။ လီဆိုသိုႏိုင္ငံရဲ႔ အမည္အျပည့္အစံုမွာ လီဆုိသုိဘုရင့္ႏုိင္ငံ (The Kingdom of Lesotho) ဟုေခၚျပီး ေရွးယခင္က ဘဆူတိုလန္း(Basutoland) လို႔ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ […]

တရား၀င္အမည္ ေကာ္စတာရီကာ သမၼတႏုိင္ငံဟုေခၚတြင္ၿပီး ဗဟုိအေမရိကတြင္ တည္ရွိေသာႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ နီဂြာဂါရာႏုိင္ငံ ၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ကာေရးဘီယံပင္လယ္ ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ပနားမားႏုိင္ငံ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတုိ႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း […]

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေနာက္အာရွႏွင့္ အာဖရိကေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသတို႔ ပါဝင္သည္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္းမုိင္ ၂.၈သန္း က်ယ္၀န္းၿပီး လူဦးေရ ၃၇၁သန္းေနထုိင္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံပါ၀င္သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘာရိန္း […]

ေတာင္အေမရိကတိုက္ဟာ တိုက္ၾကီးခုႏွစ္တိုက္တြင္ စတုတၳေျမာက္အရြယ္အစားအၾကီးမားဆံုးတိုက္ျဖစ္ျပီး ပဥၥမေျမာက္လူဦးေရအမ်ားဆံုးတိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းမုိင္ ၆.၉သန္းနီးပါးရွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္းေပါင္း ၄၂၀ေက်္ာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဘရာဇီး ၊ အာဂ်င္တီးနား ၊ ခ်ီလီ […]

ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံဟာ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းက ကၽြန္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရွးအရင္ကတည္းကေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားရိွခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔တရားဝင္နာမည္ကေတာ့ ဆိုက္ပရပ္သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္ပရပ္ႏိုင္ငံဟာ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၃၇၅၂ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းျပီး ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕အေရွ႕ဘက္ ၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ […]