စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံသည္ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ကၽြန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ၃ ပုံ ၁ ပုံကိုေနရာယူထားၿပီ: ေတာင္ဘက္တြင္ […]

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ဩစေၾတးလ် ဓနသဟာယ ႏိုင္ငံဟု ေခၚေဝၚၿပီး ကမၻာ့ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အေသးဆုံးတိုက္ျဖစ္ေသာ ဩစေၾတးလ်တိုက္၊ တက္စေမးနီးယားကၽြန္းမႀကီး၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ကၽြန္းစုေပါင္းမ်ားစြာ […]

အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ (၁၈၆၁ – ၁၈၆၅) ကို ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေသာ စစ္ပြဲဟုလည္း ေခၚဆိုၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ […]

အဂၤလန္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေဝလႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္းေျမျခင္း ထိစပ္လ်က္ ရွိၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ […]

ဟာဝိုင္ယီကၽြန္းစု သည္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္း၌ တည္ရွိ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဝင္ျပည္နယ္ တစ္နယ္လည္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဘက္ရွိေျမာက္အေမရိကတိုက္မွလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္ရွိ အာရွတိုက္မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္၂ဝဝဝ ေက်ာ္စီကြာေဝးသည္။ ဟာဝိုင္ယီကၽြန္းစုတြင္ ကၽြန္းေပါင္း ၂ဝေက်ာ္ပါဝင္ေသာ္လည္း လူေနအိမ္ေျခရွိ၍ အႀကီးမားဆုံးေသာကၽြန္းမ်ားမွာ […]

ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ေမာ္လဒိုက္သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာ အတြင္းမွ ကၽြန္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၃၅မိုင္ (၇၀၀ ကီလိုမီတာ […]

  • 1
  • 2