တို႐ြန္တိုၿမိဳ႕သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အြန္‌ေတးရီးယိုးနယ္၏ ၿမိဳ႕‌ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါ၏ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ ၊ ေျမာက္အေမရိက၏ ပဥၥမေျမာက္အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္အေမရိကရဲ႕ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ ၄ၿမဳိ႕ကေတာ့ မကၠဆီကုိစီးတီး ၊ နယူးေယာက္ […]

ဒူဘုိင္းၿမဳိ႕ဟာ ယူေအအီးလုိ႔ သိၾကတဲ့ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႔ေတာင္ဘက္ အာရပ္ကြ်န္းဆြယ္ေပၚမွာ တည္ရွိၿပီး ယူေအအီးႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရအမ်ားဆုံး နဲ႔ နာမည္အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ယူေအအီးႏုိင္ငံကုိ seven emirates […]

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ (New York City) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမဳိ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ […]