နီယြန္သည္ ျဒပ္စင္ ၊ ဓာတ္ေငြ႔တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေလထုထဲ၌ အနည္းငယ္ရွိသည္။ ေလအပုံတစ္သန္းတြင္ နီယြန္ ၁၈ပုံမွ်သာ ပါရွိသည္။ သေကၤတမွာ Ne ျဖစ္ကာ အမ္တမ္နံပါတ္ ၁၀ ျဖစ္သည္။ နီယြန္ကုိ ၁၈၉၈ခုႏွစ္တြင္ […]

ကိုယ္ခႏၶာ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာ၌ ဆပ္ျပာသည္အဓိက အေရးႀကီးဆုံး ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဆပ္ျပာ ကို ေဖာေဖာသီသီ အသုံးျပဳေနႏိုင္စဥ္တြင္ ဆပ္ျပာ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ဂ႐ုမျပဳမိတတ္ၾကေခ်။ ဆပ္ျပာ အလြန္ရွားပါးေနသည့္အခ်ိန္က်ခါမွ ဆပ္ျပာကို […]

စိန္ျဖဴ (စိန္အဆိပ္)အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အာဆင္းနစ္(Arsenic) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ဓာတုေဗဒသေကၤတမွာ As ျဖစ္သည္။ အဝါ၊ အနက္၊ မီးခိုးဟူေသာ သုံးမ်ိဳးစပ္အေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေငြေရာင္သမ္းေနေသာ ႂကြပ္ဆတ္သည့္ […]

ဆီလီကြန္သည္ သတၱဳမဟုတ္ေသာ ဓာတုျဒပ္စင္တစ္ခု ျဖစ္၍ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ဗာဇီးလီယပ္အမည္ရွိ ဓာတုေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက စတင္ေတြ႕ရွိသည္။ ထိုဆီလီကြန္ ျဒပ္စင္ကို သဘာဝတြင္ ပစၥည္းသန္႔သန္႔အေနႏွင့္ မည္သည့္ […]