ေရးသားသူ – ေဒါက္တာတင္ဗိုလ္ဗိုလ္ (ကြန္ပ်ဴ-ေဗဒသုခုမ) ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဘူးၾကလိိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕ စကားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အဆံုးအမေလး တစ္ခုပါ။ “စကား (၆) […]

Post By လင္းအိမ္ေတာ္ နတ္ဟူသည္ ျမန္မာစကား“နာထ”ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာသည္ ဟု ေဝါဟာရလိနတၱဒီပနီက်မ္းက ဖြင့္ဆိုထားသည္။ နာထ၏ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္သည္။ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးတို႔အတြက္ […]

Written By Venerable Ghosaka ၁) ‘ေဟ ! ေဇာတိက … မင္းတပည့္ေတြနဲ႔ ငါကုိ စစ္ထုိးခုိင္းၿပီး မင္းက ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေရွာင္တိမ္းေနတာေပါ့ […]