ေရးသားသူ – ေတာ္၀င္ႏြယ္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္ဟာ ဓုတင္အရာမွာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ တတိယ မဟာသာ၀ကႀကီးတစ္ပါး ျဖစ္ေတာ္မူ ပါ တယ္။ လြန္ေလျပီးေသာအခါ ကမာၻတစ္သိန္းထက္က ဓုတင္အရာမွာ ဧတဒဂ္ရတဲ့ […]

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ သည္  “လက္၀ဲေတာ္ရံ အဂၢသာ၀ကမေထရ္ျမတ္” ျဖစ္သည္။ မေထရ္ျမတ္မွာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ၾကီးမားလွသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား အားထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္မေထရ္ၾကီး တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ နေႏၵာပနႏၵာနဂါးကို မာန္စြယ္က်ိဳးေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူျပီး ျမတ္စြာဘုရားထံ ေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ သရဏဂံုတည္ေစခဲ့သည္။ […]

သကၠတိုင္း (Shakya) ျမဳိ႕ေတာ္ ကပိလဝတ္ျပည္(Kapilavastu) သည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳ မင္းသား၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး စိုးစံေတာ္မူေသာ ျပည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအခါက တိုင္းႀကီး […]

ျမတ္စြာဘုရားက အာနႏၵာအား – “ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ငါဘုရား ေဟာၾကားေသာ သုတ္၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္သည္ ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာအခါ သင္တို႔၏ ဆရာျဖစ္သည္” ဟုမွာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ […]

ေရးသားသူ – ေတာ္၀င္ႏြယ္ သူေတာ္ေကာင္း အစားစားေတြထဲမွာ အားက်ေက်နပ္စရာအေကာင္းဆုံး လုိလားနွစ္သက္ဖြယ္အျဖစ္ဆုံး၊ အတူယူျမတ္ႏုိးဖုိ႔အသင့္ေတာ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ျပပါ ဆုိလွ်င္ အရွင္ဗာကုလမေထရ္ကုိ ညြန္းဆုိမိမွာပါ။ အရွင္ဗာကုလမေထရ္ဟာ ကူးခတ္လြန္ေျမာက္ဖုိ႔ […]

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က အေကာင္းျမင္ဝါဒ ရွိတဲ႔ေနရာမွာ ႏွစ္ပါးမရွိတဲ႔ မတၱရာဆရာေတာ္ ဆိုတာ ေပၚေပါက္ခဲ႔ဘူးတယ္။ မတၱရာ ဆရာေတာ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကိိးရိွတဲ့ အထဲက အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ […]

  • 1
  • 2