ဘရုစလီရဲ႕ နာမည္အရင္းက Li Jun Fan ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၀ခုႏွစ္ ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ ကယ္လီဖုိးနီးယားမွာေမြးဖြားၿပီး ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၀ […]

ဘရုစ္လီ (Bruce Lee) ရဲ႕ကြန္ဖူးသိိုင္း ရုပ္ရွင္ကားေတြကို ၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘရုစ္လီရဲ႕ ရုပ္ရွင္ကားေတြေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပကလူေတြ အေရွ႕တိုင္းသိုင္းပညာကို သိလာျပီး စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကတာပါ။ဘရုစ္လီရဲ႕ ဘဝျဖစ္စဥ္ေလးကို […]