ေရးသားသူ – ဆိုင္မြန္ထူးသန္႔ ဓာတ္ပုံ – ဆိုင္မြန္ထူးသန္႔ (၁) သီရိပစၥယာ ပုဂံမင္းဆက္(၇)ဆက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေသလည္ေၾကာင္မင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေအဒီ(၄)ရာစုခန္႔တြင္ ယုန္လႊတ္ကြၽန္းအရပ္မွ ေလာကနႏၵာအရပ္သုိ႔ေျပာင္းေရြ႕နန္းစိုက္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ […]

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ၀ဂူဘုရားမ်ား မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ပုဂံ တ၀ဂူ ဘုရားမွာ တမူထူးပါတယ္။ သူ၏ေနာက္ခံဇာတ္လမ္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစု စိတ္၀င္စားေလ့ရွိေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင္းအုိရွင္ ႏွင့္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး တုိ႔ […]