ေမ်ာက္လုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစု သိၾကတာက အမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိး ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္က ေမ်ာက္အမ်ဳိးအစားေပါင္းက ၂၆၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ျမင္ဖူးတာလည္း […]

ပုံကုိျမင္တာနဲ႔ ပန္ဒါ၀က္၀ံရဲ႕ အေရာင္နဲ႔တူလုိ႔ ပန္ဒါပုရြက္ဆိတ္ (Panda Ant) လုိ႔ေခၚတာကို ရိပ္မိမွာပါ။ ဒီအေကာင္ကို ပုရြက္ဆိတ္နဲ႔ တူလုိ႔ ပုရြက္ဆိတ္လုိ႔ေခၚေပမယ့္ တကယ္က ပုရြက္ဆိတ္မဟုတ္ပါဘူး။ အေတာင္ပံမပါတဲ့ […]

ဒီေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္ကိုေတာ့ ျမင္ဖူးတဲ့သူ ျမင္ဖူးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အျဖစ္ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ ေၾကာင္စက္ခုန္ (ေခၚ) လင့္ေၾကာင့္မီးတုိ Lynx ေတြဟာ ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာင္ေတြမွာပဲ အမ်ဳိးအစား ၄ မ်ဳိးထပ္ကြဲပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ စပိန္ […]

ဆလိုးဝမ္းေကာင္(slowworm) သည္ အိမ္ေျမွာင္အမ်ိဳးဝင္ သတၱဝါျဖစ္၍ တစ္ေနရာရာတြင္ မလႈပ္ရွက္ဘဲ၊ နာရီေပါင္းမ်ားစြာေနေလ့ရွိ သည္။ Anguidae မ်ဳိးစိတ္တြင္ပါ၀င္ၿပီး သိပၸံအမည္မွာ Anguis fragilis ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားအားျဖင့္ […]

၁၀။ Puffer Fish ကမာၻ အဆိပ္ျပင္းသတၱဝါမ်ား (၁ဝ) မ်ဳိးထဲမွာပါ၀င္တာကေတာ့ Puffer Fish ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငါးပူတင္း အကိုက္ခံရျပီဆိုလ်ွင္ နွလံုးကို ဓါတ္လိုက္ခံရသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းထူထူနဲ႕ […]