ငွက္ေတြဟာ တိရစာၦန္ေတြထဲမွာ အျမင္လွပတင့္တယ္ျပီး ျမင္ရသူသေဘာက်စရာအသြင္အျပင္ရိွတဲ့သတၱဝါေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မတူညီတဲ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔ပံုေတြကို ကုမၸဏတံဆိပ္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါတီအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ၊ […]

ကြားလား (Koala) ဝက္ဝံ(သုိ႔) ကိုလာ၀က္၀ံ ေတြဟာ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းျပီး သားပိုက္ေကာင္ကဲ့သို႔သားငယ္ကို ဝမ္းဗုိက္မွာအိတ္နဲ႔သယ္ေဆာင္တဲ့သတၱဝါျဖစ္ပါတယ္။ ၀က္၀ံနဲ႔တူလုိ႔ bear လုိ႔တပ္ေခၚေပမယ့္ ကြားလားေတြဟာ ၀က္၀ံမ်ဳိးႏြယ္မဟုတ္ပဲ သားပုိက္ေကာင္မ်ဳိးႏြယ္သာျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေဒသကေတာ့ၾသစေတးလွ်ျဖစ္ျပီး […]

ပင္လယ္ဝက္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ သံပျခဳပ္ ၊ ၾကယ္ငါး စတဲ့အေကာင္ေတြလိုပဲ ေရသတၱ၀ါအုပ္စုထဲတြင္အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ဝက္မ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔အျပားက သမုဒၵရာမ်ားတြင္ေတြ႔ႏို္င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ပင္လယ္ေရေအာက္မွာရိွတဲ့ သတၱဝါေတြရဲ႔ ၉၅% ေက်ာ္ေလာက္ဟာ […]

ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ားသစ္ေတြရဲ႕ အေရာင္အေသြးနဲ႔ ဆင္တာေၾကာင့္ က်ားသစ္နာမည္တပ္ေခၚခံရတဲ့ တိရစာၦန္ ၃ေကာင္ရဲ႕ အေၾကာင္းပါ။ ၁။ က်ားသစ္ေၾကာင္ အဂၤလိပ္လုိ Leopard Cat ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာလုိကေတာ့ သစ္ေၾကာင္လုိ႔ပဲ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ […]

က်ားသစ္မ်ားဟာ ေၾကာင္ႀကီးမ်ဳိးစိတ္၀င္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း က်ားသစ္အမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳးခန္႔ ရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အာဖရိကက်ားသစ္ ၊ အာေရးဘီးယန္းက်ားသစ္ ၊ အိႏၵိယက်ားသစ္ ၊ […]

ကမာၻေပၚကအိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြအားလံုးအနက္ ေခြးေတြဟာ ပိုင္ရွင္ေတြရဲ့ ဂရုစိုက္မႈအခံရဆံုးနဲ႔ သစၥာအရွိဆံုးတိရိစာၦန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံၾကရပါ တယ္။ ေခြးမ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုဟာ ရန္မူလုိစိတ္အေတာ္ကိုမ်ားတဲ့တိရစာၦန္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ျပီး ပိုင္ရွင္ရဲ့ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းဖို႔လည္း အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။ လူေတြနဲ႔အရမ္းကိုယဥ္ပါးျပီး ခ်စ္စဖြယ္အျပဳအမႈေတြျပသေလ့ရွိတဲ့ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ေတြရွိေန […]