တစ္ခါတုန္းက  ေတာသားလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဘာအတတ္ပညာမွမရွိပါပဲ ကံစမ္းၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚကိုတက္လာၿပီးအလုပ္လာရွာပါတယ္ တဲ့…. ရြာကိုေရာက္လာတဲ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က သူေနခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕က ဌာန တစ္ခုမွာ တံခါးေစာင့္ အလုပ္သမားလိုေနတယ္။ ဘာအရည္အခ်င္းမွ မလိုဘူးဆိုတာနဲ႔ အလုပ္မရွိလို႔ […]

ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ၁။ ေရညစ္တစ္စက္ေၾကာင့္ ေရၾကည္တစ္ခြက္ ညစ္ပတ္သြားတယ္။ ေရၾကည္တစ္စက္ေၾကာင့္ ေရညစ္တစ္ခြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ၾကည္လင္လာမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ […]

တစ္ခါက ပညာရွိႀကီး ကာလီဒါသကို ဘုရင္မင္းႀကီးက ေမးတယ္။ “ကာလီဒါသ ငါ့တိုင္းျပည္မွာ မ်က္စိျမင္ေသာသူမ်ားနဲ႔ မျမင္ေသာသူမ်ား အဘယ္သူကပိုမ်ားသနည္း” ဒီေတာ့ ကာလီဒါသက “မွန္လွပါ မျမင္ေသာသူက ပိုမ်ားပါတယ္ […]