သူမရဲ႕ နာမည္အျပည့္အစုံက Sabrina Gonzalez Pasterski ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ခ်ီကာဂုိက ရူပေဗဒပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရုပေဗဒ ပညာရွင္ျဖစ္ေပမယ့္လုိ႔ သူမရဲ႕အသက္ဟာ ၂၃ႏွစ္ သာ […]

ကမၻာၾကီး ပ်က္သုဥ္းမည့္ေန႔ကို သိပၸံ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ အမိ်ဳးမိ်ဳး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စိတ္ကူးနွင့္ မဟုတ္ဘဲ တကယ့္ လက္ေတြ႔ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္ကာ လူသားထု ပ်က္သုဥ္း […]