မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလေရစီးေၾကာင္းနဲ႔အညီ မ်ားစြာေသာ လူစီးကားမ်ားစြာကုိလည္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနပါတယ္။ တန္ဖိုးၾကီးလူအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတြရဲ့ အေနအထားဟာ တန္ဖိုးၾကီးလူအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ အမွတ္အသားလို ျဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး ေစ်းကြက္ဟာ ခိုင္မာသထက္ခိုင္မာလာတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ မ်ားစြာေသာ […]

နာႏုိတကၠေနာ္ေလာ္ဂ်ီဆုိတာကေတာ့ တကၠေနာ္ေလာ္ဂ်ီဆုိတာကေတာ့ နည္းပညာေပါ႔၊ နာႏုိဆုိတာကေတာ့ အရြယ္အစားေပါ႔။ စေကးေပါ႔ခင္ဗ်ာ.. ဥပမာ. မုိက္ခ႐ုိဆုိတာကေတာ့ လူအမ်ားစုသိတာကေတာ့ မုိက္ခ႐ုိ ဆုိတာ အမႈန္ေလးေတြ အရမ္းငယ္တယ္၊ မုိက္ခ႐ုိလုိ႔ သိပါတယ္။ […]

အေၾကာေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၊ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပုိင္း ေၾကာရုိး ၊ ခႏၶာကိုယ္ စသည္တုိ႔ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့ပဲ ပါးစပ္နဲ႔ အစိတ္အပုိင္းအနည္းငယ္သာ လႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေၾကာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္အသုံးျပဳၿပီးလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အလြန္ခက္လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ […]

လက္ရွိကမာၻေပၚမွာေခတ္အမီဆံုးနဲ႔အလ်ိဳ႔ဝွက္ဆံုးေသာ ေလယာဥ္အျဖစ္ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ စီနင္းလို္က္ပါေလ့ ရွိတဲ့ Air Force One ေလယာဥ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻသိပၸံနဲ႔ နည္းပညာက႑ကို ဦးေဆာင္ ေနတဲ့ […]

ဗီဒီယုိဂိမ္းေတြ အြန္လုိင္းဂိမ္းေတြဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အလြန္ေရပန္းစားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူႀကဳိက္မ်ားလာခဲ့တဲ့ ဗီဒီယုိဂိမ္းဘာသာရပ္ကို သင္ရုိးညႊန္းတမ္းထဲ ထည့္သြင္းသင္ၾကားဖုိ႔ တရုတ္ရဲ႕ ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပီကင္းတကၠသုိလ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ […]

ေရးသားသူ – TMK(သမန္းက်ား) စစ္ပြဲသမိုင္းသည္ ရွည္လ်ားလြန္းလွျပီး လူ ့ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းလိုလို စတင္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ ထို ့အတူ စစ္တပ္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စစ္လက္နက္မ်ားသည္လည္း […]