ေရးသားသူ – Sayar Aung Ko Latt ဟားဗတ္တကၠသိုုလ္က သုုေတသန တစ္ခုုျပဳခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကိုု က်ရံူးေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းတရားမ်ားဟာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။ […]

သူ႔နာမည္က ကမ္ကြမ္ဘား(William Kamkwamba) ပါ။ အေရွ႕အာဖရိကမွာရွိတဲ့ ေမာ္လ၀ီႏုိင္ငံကျဖစ္ၿပီး အလြန္ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲခက္ခဲစြာေက်ာင္းတက္ခဲ့ရၿပီး ၁၄ႏွစ္အရြယ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းလခမေပးႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းကေနထြက္လုိက္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ အတူလယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ၀င္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ […]

ေရးသားသူ – သီဟ(SFJ Strategy First Journal) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ဖို႔ ဦးစားေပးတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူက လူေတြကို ဦးစားေပးတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းေတြက လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကိုဦးစားေပးတယ္။ တီထြင္မႈ […]

ေရးသားသူ – NayAung (မွတ္စုၾကမ္း) ၁- အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္မႈ ဂ်ပန္ေတြဟာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္တဲ့ေနရာမွာ (၂)ေယာက္မရွိဘူးေျပာရေလာက္ေအာင္ကို အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ […]

ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ေဟာင္ေကာင္သူေ႒းႀကီး လီကာရွင္းက ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုုမွာ ဒီလိုုေျပာသြားပါတယ္။ သင္ဘာလိုု႔ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ။ သင္ေရစုုန္ေမ်ာေနတယ္။ အႏူတ္လကၡဏာ ေဆာင္တဲ့လူေတြနဲ႔ […]

ေရးသားသူ – Saya Aung Ko Latt ထီးမပါတဲ့ကေလး ဟုုတ္ပါတယ္။ ထီးမပါတဲ့ကေလးဟာ မိုုးထဲေလထဲမွာ ပိုုအေျပးျမန္တတ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ခ်လိုုက္ပါတယ္။ ေခ်းယူလာတဲ့ ၄၅၃၃ […]